Sleva

Krevní rychlotest COVID-19 na zjištění IgG/IgM protilátek koronaviru (1ks)

Prodáváme pouze KVALITNÍ testy z Velké Británie, které mají 99% SPECIFICITU a 98% CITLIVOST.
Kompletní testovací kit
umožňuje spolehlivou detekci IgG a IgM protilátek nového koronaviru v lidském těle
mimo laboratoř za 15 minut.

Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 IgG/IgM Immunoassay Complete Testing Kit.

  • Rychlý
  • Finančně efektivní
  • Snadné použití
  • Přesný

PŘI VELKOODBĚRU INDIVIDUÁLNÍ CENY: KONTAKT

Množstevní slevy:

Při koupi 1-9 ks 95 
Při koupi 10-19 ks 80 
Při koupi 20-49 ks 75 
Při koupi 50-99 ks 70 
Při koupi 100-199 ks 75 
Při koupi 200-499 ks 72 
Při koupi 500-999 ks 70 

149  95 

Není skladem

Popis

K čemu je dobré zjištění IgG/IgM protilátek?

Hladina protilátek IgG ukazuje na schopnost organismu bránit se proti opětovné infekci resp. opětovné nákaze koronavirem. Podle dvou nezávislých studií (Island / USA) nebyla u osob s dostatečným množstvím protilátek IgG zaznamenána reinfekce v průběhu 3 měsíců / resp. v průběhu 6 měsíců od první nákazy. Studie s delším obdobím probíhají. Výsledek testu může napomoci rozhodnutí, kdy se nechat očkovat.

Hladina protilátek IgM ukazuje, zda vyšetřená osoba právě neprodělává infekci, a tedy i na riziko, že je infekční a přenáší nákazu ve svém okolí.

RYCHLÝ A SNADNÝ

Krevní test z kapky krve z prstu na přítomnost protilátek koronaviru. Výsledky jsou k dispozici za 15 minut, což umožňuje rychlou izolaci pacientů a minimalizaci potenciální infekce.

STÁHNOUT KOMPLETNÍ NÁVOD CZ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
pozitivní výsledky
IgG pozitivní:* Objeví se barevný proužek v kontrolní oblasti (C) a v oblasti testovací linie G (G) se také objeví barevný proužek. Výsledek na COVID-19 specific-IgG je pozitivní a pravděpodobně indikuje sekundární COVID-19 infekci.

IgM pozitivní:* Objeví se barevný proužek v kontrolní oblasti (C) a v oblasti testovací linie M (M) se také objeví barevný proužek. Výsledek na COVID-19 specific-IgM protilátky je pozitivní a svědčí o primární COVID-19 infekci.

IgG a IgM pozitivní:* Objeví se barevný proužek v kontrolní oblasti (C) a v obou oblastech testovací linie G a M by se měly objevit dvě barevné čárky (G a M). Intenzita barev čárky se nemusí shodovat. Výsledek na COVID-19 specific-IgG a IgM protilátky je pozitivní a svědčí o sekundární COVID-19 infekci.

*POZNÁMKA: Intenzita barvy v oblasti (oblastech) testovací linie (G a M) se bude lišit v závislosti na koncentraci COVID-19 protilátek ve vzorku. Proto jakýkoliv odstín barvy v oblasti (oblastech) testovací linie (G a M) by měl být považován za pozitivní.

negativní výsledky
V oblasti kontrolní linie (C) se objeví barevná čárka. V linii testovací oblasti G a M (G a M) se neobjeví žádná čárka.

neplatný výsledek
V oblasti kontrolní linie (C) se nic neobjeví. Nedostatečné množství pufru nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnější důvody selhání kontrolní oblasti. Zkontrolujte postup a opakujte jej s novým testem.

OBSAH BALENÍ – každý test má vlastní individuální krabičku (vhodné pro zaměstnance)
1x testovací kazeta (sterilně zabalená), 1x lacenta, 1x zkumavka s činidlem (pufrovací roztok) + 1x kapátko (sterilně zabalené), 1x dezinfekční tampon, 1x náplast, 1x vatová tyčinka, krabička s návodem. Vše je zobrazeno na fotografii produktu.

SNADNÉ POUŽITÍ

Test Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 IgG/IgM Immunoassay Complete Testing Kit lze provést s veškerým vybavením, které je součástí kitu. Výsledky mohou být interpretovány vizuálně bez nutnosti drahé čtečky.

PŘESNÝ

Naše spolehlivé testy Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 IgG/IgM Immunoassay Complete Testing Kit produkují výborné výsledky v oblasti citlivosti a přesnosti, které přesahují standardy stanovené WHO, bez křížové reaktivity se sezónními koronaviry.

FINANČNĚ EFEKTIVNÍ

Testování pomocí Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 IgG/IgM Immunoassay Complete Testing Kit lze provést bez nákladného laboratorního vybavení.

SOUHRN

Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. V současné době  jsou pacienti infikovaní novým koronavirem hlavním zdroje infekce; asymptomatičtí infikovaní lidé  mohou být také zdrojem infekce. Na základě současného epidemiologického šetření je inkubační doba  1 až 14 dní, nejčastěji 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. Nosní  kongesce, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem byly pozorovány v několika případech. Standardní  doporučení pro prevenci šíření infekce zahrnují pravidelné mytí rukou, zakrývání úst a nosu při kašli a  kýchání. Vyhýbat se úzkému kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky onemocnění dýchacích cest,  jako je kašel a kýchání.

PRINCIP TESTU

Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 IgG/IgM Immunoassay Complete Testing Kit je založen na imunochromatografii. Testovací karta obsahuje koloidním zlatem značený rekombinantní antigen nového koronaviru a koloidním zlatem značenou protilátku pro kontrolu kvality, dvě detekční linie (linie G a M) a jednu linii pro kontrolu kvality (C) fixované na nitrocelulózové membráně. M je fixovaná monoklonální anti-lidskou IgM protilátkou pro detekci IgM protilátky nového koronaviru. G je fixovaná monoklonální anti-lidskou IgG protilátkou pro detekci IgG protilátky nového koronaviru. Protilátka kontroly kvality je fixovaná na C linii. Když se do jamky testovací kazety přidá odpovídající množství testovaného vzorku, vzorek se bude pohybovat vpřed podél testovací karty kapilárním působením. Pokud vzorek obsahuje IgM protilátku, protilátka se bude vázat na koloidním zlatem značený antigen nového koronaviru. Komplex protilátka / antigen bude zachycen anti-lidskou IgM protilátkou imobilizovanou na membráně, čímž se vytvoří červená linie M, což indikuje pozitivní výsledek pro IgM protilátku. Pokud vzorek obsahuje IgG protilátku, protilátka se bude vázat na koloidním zlatem značený antigen nového koronaviru a komplex protilátka / antigen bude zachycen anti-lidskou IgG protilátkou imobilizovanou na membráně, čímž se vytvoří červená linie G, což indikuje pozitivní výsledek pro IgG protilátku. Pokud není přítomna ani jedna protilátka, zobrazí se negativní výsledek. Karta obsahuje také linii pro kontrolu kvality (C). Bez ohledu na přítomné protilátky (nebo jejich nepřítomnost) by se linie C měla zobrazit, neboť to indikuje, že vzorek byl řádně transportován přes membránu. Pokud se linie C neobjeví, znamená to, že výsledek testu je neplatný a nová, neotevřená testovací kazeta je nutná pro opakované provedení testu.

SKLADOVÁNÍ

Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 IgG/IgM Immunoassay Complete Testing Kit by měl být skladován ve tmě při pokojové teplotě (2°C až 25°C) a měl by mít skladovatelnost 18 měsíců. Po otevření by měl být obsah chráněn před světlem. Nezmrazujte.

POUŽITÍ
Tento Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 IgG/IgM Immunoassay Complete Testing Kit se používá ke kvalitativní detekci IgG a IgM protilátek nového COVID-19 koronaviru v lidském séru, plazmě nebo plné krvi in ​​vitro.

CERTIFIKACE
ZDE

Související produkty: